МОДУЛЬ 2

ТЕМА 5. Суди загальної юрисдикції.

Визначення термінів:Система судів загальної юрисдикції, види і склад місцевих судів, повноваження місцевого суду, голова місцевого суду, види і склад апеляційних судів, повноваження апеляційного суду, голова апеляційного суду, повноваження вищого спеціалізованого суду, голова вищого спеціалізованого суду, пленум вищого спеціалізованого суду, його склад і повноваження, науково-консультативна рада вищого спеціалізованого суду, місце Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції, його судові та організаційні повноваження, склад Верховного Суду України, голова Верховного Суду України.

ПЛАН

1. Система судів загальної юрисдикції.

2. Місцеві суди.

3. Апеляційні суди.

4. Вищі спеціалізовані суди.

5. Верховний суд України.

ТЕМА 6. Конституційний Суд України.

Визначення термінів:Конституційний Суд України, єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, його завдання і місце в системі судових органів, порядок формування Конституційного Суду, вимоги, що пред’являються до суддів цього суду, склад Конституційного Суду та його повноваження, органи та посадові особи, що мають право внесення питань на його розгляд.

ПЛАН

1. Склад КСУ.

2. Повноваження КСУ.

3. Суддя КСУ.

4. Конституційне подання.

5. Конституційне звернення.

ТЕМА 7. Вища кваліфікаційна комісія суддів

Визначення термінів:Склад та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, права та обов’язки члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, порядок прийняття рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, служба дисциплінарних інспекторів, добір та вимоги кандидатів на посаду судді, спеціальна підготовка кандидата на посаду судді та кваліфікаційний іспит, проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо дисциплінарної відповідальності суддів.

ПЛАН

1. Повноваження ВККСУ.

2. Склад ВККСУ.

3. Добір кандидатів на посаду судді.

4. Дисциплінарне провадження.


4578513034966915.html
4578575376720320.html
    PR.RU™