Під напругою до 1000В. Порошкові вогнегасники випускаються двох

Типів: з пусковим балоном і закачні.

У вогнегасниках з пусковим балоном (ОП12, ОП15Б, ОП15М,ОП1

ОП150) корпус, в якому знаходиться пусковий балон з газом чи

Повітрям під тиском, заповнюється вогнегасним порошком.

При приведенні вогнегасника в дію відкривається пусковий балон

І порошок витискується з корпуса вогнегасника через сильфонну

Трубку. Враховуючи останнє, при використанні цих вогнегасників їх

Необхідно тримати у вертикальному положенні горловиною догори.

У закачних вогнегасників (ОП12(з), ОП15(з)М, ОП19(з), ОП1

З)) відсутній пускрвий балон, а тиск повітря чи газу підтримуєть1

Ся безпосередньо у корпусі вогнегасника. Це дає можливість контро1

Лювати наявність тиску у вогнегаснику а також підтримувати його

Потрібні параметри.

Загальний вид порошкових вогнегасників, які випускаються Чер1

Нігівським колективним підприємством «Пожтехніка», наведено на

рис. 4.2.

Вуглекислотні вогнегасники випускають трьох типів: ВВ12, ВВ15 та

ВВ18 (цифри показують місткість балону у літрах). Їх застосовують

При пожежах класів А, В і Е для гасіння твердих та рідких речовин

(крім тих, що можуть горіти без доступу повітря), а також електроуста1

Новок, що знаходяться під напругою до 1000 В за умови обмеження

Наближення до струмопровідних частин на відстань не ближче 1 м.

Вуглекислота у вогнегаснику знаходиться у рідкому стані під

Тиском 6–7 МПа. При відкритті вентилю балона вогнегасника, за

Рахунок швидкого адіабатичного розширення, вуглекислий газ миттє1

Во перетворюється у снігоподібну масу, у вигляді якої він і викидаєть1

Ся з дифузора вогнегасника. Час дії вогнегасників цього типу 25–40 с,

Довжина струменя 1,5–3 м.

Вуглекислотно1брометилові вогнегасники ВВБ13 та ВВБ17 за зов1Нішнім виглядом та побудовою мало відрізняються від вуглекислот1

них. Їх заряджають сумішшю, що складається із 97% бромистого

етилу та 3% вуглекислого газу. Завдяки високій змочувальній здатно1

Сті бромистого етилу продуктивність цих вогнегасників у 4 рази вища

За продуктивність вуглекислотних. У зв’язку з високою токсичністю

Бромистого етилу вказані вогнегасники мають обмежене використан1

Ня і застосовуються в основному при пожежах класів В, С, Е. При

Цьому використання спеціальних засобів захисту органів дихання

Особами, що беруть участь у гасінні пожежі, є обов’язковим.

Вибір типу і розрахунок необхідної кількості вогнегасників прово1

Диться в залежності від їх вогнегасної здатності, граничної площі,

Класу пожежі у приміщенні чи об’єкта, що потребує захисту відповід1

Но до чинних нормативів (див. ОНТП 24186)


4576081024996245.html
4576161725521750.html
    PR.RU™