Тема № 12.

«Синдром гострого порушення пасажу кишкового вмісту:

Загальні питання розвитку, діагностики та лікування гострої динамічної кишкової непрохідності»

Модуль 1. Абдомінальна хірургія.

Змістовий модуль 1. Ургентна абдомінальна хірургія.

Тема № 12. Гостра динамічна кишкова непрохідність.

Визначення: Синдром гострого порушення пасажу кишкового вмісту є синдромом, що виникає при різних захворюваннях шлунково – кишкового тракту і визначається порушенням перистальтики та евакуаторної функції з морфологічними змінами ураженої частини кишки і загального стану цілісного організму.

При синдромі гострого порушення пасажу кишкового вмісту хворому показана термінова консультація хірурга для вирішення питань термінової госпіталізації хворого в хірургічне відділення для виконання ургентної операції. Причинами синдрому гострого порушення пасажу кишкового вмісту можуть бути ускладнення гриж, гострих запальних захворювань черевної порожнини, пухлини, що можуть призвести до розвитку гострої динамічної та механічної кишкової непрохідності.

Загальні питання розвитку, діагностика та лікування гострої динамічної кишкової непрохідності.

За етіопатогенезом розрізняють:

  1. Динамічну (функціональну) непрохідність, яка поділяється на спастичну і паралітичну.
  2. Механічну непрохідність. Виділяють її форми:

- обтураційну (інтраорганна, інтрамуральна, екстраорганна);

- странгуляційну (вузлоутворення, заворот, защемлення грижі);

- змішану (інвагінація, спайкова непрохідність);

За походженням розрізняють вроджену і набуту непрохідність.

За рівнем непрохідності: високу і низьку.

За клінічним перебігом: гостру, хронічну, повну і часткову.

Визначення:Динамічна непрохідність кишок обумовлена порушенням тонусу їх м’язового апарата (спастична) або носить рефлекторний характер внаслідок подразнення нервово-м’язового апарата кишки (паралітична).

Види динамічної непрохідності кишок:

- паралітична непрохідність кишок;

- спастична непрохідність кишок.

Причини розвитку динамічної непрохідності кишок:А)Паралітична непрохідність кишки (парез тонкої і товстої кишок):

- після операцій на органах черевної порожнини;

- внаслідок запально-деструктивних процесів у черевній порожнині;

- внаслідок травм живота, грудей і хребта.

Б)Спастична непрохідність кишки (спазм стінки кишки):

- внаслідок стороннього предмета;

- внаслідок підвищеної загальної нервової збудливості (істерія);

- внаслідок хронічного або гострого отруєння;

- рефлекторний вплив при печінковій і нирковій коліках.

Загальні патофізіологічні порушення при гострій кишковій непрохідності викликані втратою значної кількості води, електролітів, білка, ферментів та розладами кислотно-лужного стану, інтоксикацією і дією бактеріального фактору.

Клінічні прояви динамічної непрохідності кишок:

А)Спастична непрохідність кишки:

- біль нападоподібний;

- блювання;

- затримка відхождення газів і дефекації;

- з анамнезу необхідно визначити можливий контакт із отруйною речовиною;

- при об’єктивному огляді - спазмовані ділянки кишки;

- рентгенологічно - гіперпневматоз кишок.

Б)Паралітична непрохідність кишки:

- стан хворого важкий;

- виражена інтоксикація внаслідок основного захворювання (перитоніт) з явищами паралітичної непрохідності кишок.

При динимічній паралітичній непрохідності біль у череві носить, як правило, постійний характер, спостерігаються симптоми основного захворювання, яке викликало динамічний ілеус. При паралитичній непрохідності живот рівномірно здутий, м´який, перистальтики з самого початку послаблена або відсутня.

При спастичній непрохідності біль схваткоподібного характеру, живіт не здутий, а іноді буває втягнутий.

Діагностика динамічної непрохідності кишок:

•клінічне обстеження:

- скарги;

- анамнез захворювання;

- об’єктивні дані;

•лабораторна діагностика;

•інструментальна діагностика:

- оглядова рентгенографія черевної порожнини;

- контрастне рентгенологічне дослідження тонкої і товстої кишок.

Лікувальна тактика при динамічній непрохідності кишок:

- перевага надається медикаментозній терапії;

- лікування основного захворювання, що призвело до виникнення динамічної непрохідності кишок.

Кінцеві цілі навчання за учбовим елементом:

1.Формування попереднього діагнозу

2.Діагностична програма та аналіз одержаних даних

3.Диференційний діагноз (перелік захворювань, диф. діагностичні таблиці з аналізом)

4.Клініко-статистична класифікація захворювання та клінічний діагноз

5.Програма лікування:

А) Терміновість госпіталізації

Б) Терміновість операції

В) Передопераційна підготовка

Г) Знеболення

Д) Післяопераційне лікування

Е) Реабілітація хворих.

Мета практичного заняття: Встановити рівень засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентами в межах професійно орієнтованих задач лікаря загальної практики за темою – Загальне вчення про гостру динамічну кишкову непрохідність, яка відноситься до синдрому гострого порушення пасажу кишкового вмісту.

Форми контролю знань та вмінь на практичному занятті:

1.Тестовий контроль знань (комп’ютерний контроль знань за 30 тестовими задачами)

2.Теоретичне опитування кожного студента з оцінкою за питаннями:

- обґрунтування попереднього діагнозу

- визначення діагностичної програми та аналіз отриманих даних

- проведення диференційної діагностики

- формування клінічного діагнозу

- визначення програми лікування

3.Оцінка виконання кожним студентом практичних навичок:

- визначення симптомів Склярова, Ківуля

- декомпресія тонкої і товстої кишки інтубаційним зондом


4575957428898555.html
4576014270846471.html
    PR.RU™