Методика організації морального та громадянського виховання учнів – 8 годин

Моральне виховання, мораль, етика, менталітет, загальнолюдське, моральні цінності, національні моральні цінності, гуманізм, патріотизм, інтернаціоналізм, моральний ідеал, моральний обов’язок, дисципліна.

Критерії оцінки моральної культури учнів, методика формування моральної культури учнів, методика та етапи роботи щодо формування відповідального ставлення до навчання.

Громадянин, громадянське виховання, громадянськість, громадянська освіта, громадянська самосвідомість, почуття громадянської гідності, почуття громадянського обов’язку, почуття громадянської відповідальності, громадянська совість, громадянська мужність, громадянська активність, громадянські цінності та чесноти, громадянська культура, учнівське самоврядування, волонтерський рух, моделі самоврядування.

Методика організації роботи учнівського самоврядування, взаємодія та педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням.

Розумове виховання, розумова культура, здібності, талант, мислення.

Методика проведення етичної бесіди, диспуту, класних зборів, інтелектуальної гри, пізнавального вечора, предметного тижня.

Лекція 1

Тема: Методика організації морального виховання учнів

Мета:розкрити та уточнити сутність та зміст ключових понять з моральної культури, визначити критерії оцінки моральної культури. Познайомити з методикою формування моральної культури, основними формами та методами.

План

1. Суть, завдання та зміст морального виховання учнів на сучасному етапі.

2. Критерії оцінки моральної культури учнів.

3. Методика формування моральної культури учнів.

Література

1. Бех І.Д. Моральний розвиток особистості // Рідна школа. – 2004. - №1. – С. 16-18.

2. Білоусова В.О., Говорун Т.В., Кисельова Н.Й. Виховання культури поведінки учнів. – К.: Радянська школа, 1986. – 160 с.

3. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с.

4. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

5. Коберник І. Моральне виховання – традиції, проблеми, інновації // Рідна школа. – 2002. - №5. – С. 42-44.6. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів / За заг. ред. В. Дімеденка. – К.: ІЗМН, 1996. – 204 с.

7. Смолянцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодействия. – М.: Просвещение, 1989. – 145 с.

Лекція за вибором


4575460405266452.html
4575540320046058.html
    PR.RU™