ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет і завдання безпеки життєдіяльності.

2. Теоретичні та методологічні основи безпеки життєдіяльності

3. Головні визначення безпеки життєдіяльності, їх тлумачення

4. Система державних органів, що здійснюють управління та нагляд за безпекою життєдіяльності населення.

5. Засади державної політики в галузі проблем життєдіяльності людини

6. Характеристика масштабів і рівнів ризику.

7. Ризик як кількісна оцінка рівня небезпеки. Види ризиків.

8. Безпека людини, суспільства, національна безпека: характеристика

9. Види небезпек, їх таксономія, ідентифікація та квантифікація

10. Ризик як кількісна оцінка небезпек

11. Класифікація надзвичайних ситуацій за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків

12. Небезпечні та шкідливі фактори, породжені природними джерелами небезпеки.

13. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки

14. Види природних небезпечних і шкідливих чинників у середовищі існування людини

15. Надзвичайні ситуації природного походження, їх класифікація та характеристики

16. Рівні надзвичайних ситуацій, їх перелік та особливості

17. Характеристика та види небезпечних геологічних процесів і явищ

18. Негативний вплив на життєдіяльність людей вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ

19. Характеристика та види небезпечних гідрологічних процесів і явищ

20. Пожежі у природних екосистемах: характеристика та види

21. Біологічні небезпеки: характеристика та види

22. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб

23. Загальні закономірності виникнення техногенних небезпек.

24. Межа гострої та хронічної дії.

25. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу

26. Техногенні небезпеки та їхні наслідки

27. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини

28. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини. Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР).29. Джерела радіації та одиниці її вимірювання

30. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами

31. Шляхи надходження шкідливих речовин в організм людини.

32. Порядок нормування хімічних речовин у навколишньому середовищі.

33. Ознаки радіаційного ураження

34. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини

35. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини

36. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики

37. Глобальні проблеми людства, їх характеристика, імовірні шляхи вирішення

38. Соціально-політичні конфлікти, спричинені використанням звичайної зброї та засобів масового ураження

39. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори

40. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини

41. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини

42. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства

43. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину

44. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика.

45. Цивільний захист: сутність, принципи, історія створення

46. Нормативно правові засади цивільного захисту

47. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій, її структура та порядок функціонування

48. Основні способи захисту населення при аваріях та катастрофах.

49. Основні способи захисту населення при стихійному лиху

50. Основні способи захисту населення при застосуванні засобів ураження

51. Режими функціонування системи цивільного захисту.

52. Режими повсякденної діяльності та підвищеної готовності системи цивільного захисту.

53. Режим надзвичайної ситуації у системі цивільного захисту

54. Керівництво Цивільною обороною України: структура та повноваження

55. Завдання та система Цивільної оборони України

56. Загальні принципи превентивного та аварійного планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайної ситуації

57. Методика розроблення планів з попередження надзвичайних ситуацій

58. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах

59. Види потенційно-небезпечних об’єктів

60. Класифікація та сутність принципів захисту населення і територій.


4571953370115186.html
4572008251460056.html
    PR.RU™