Тема 10. Органи внутрішніх справ України

Методичні рекомендації

Цією темою передбачається проведення лекції (2 год.) і семінарського заняття (1 год.).

У процесі підготовки до нього студентам потрібно звернутися до законодавчих та інших нормативних актів, які регламентують організацію та діяльність органів внутрішніх справ.

Необхідно засвоїти основні положення Закону України "Про міліцію", прийнятого 20 грудня 1990 р. При цьому не забувати про зміни та доповнення, які були внесені до зазначеного Закону 19 червня 1992 р., 26 січня 1993 року, 21 червня 2001 року і у подальшому.

Слід пам'ятати, що 17 жовтня 2000 року Указом Президента України було затверджене Положення про Міністерство внутрішніх справ України, де визначено завдання, функції, керівну структуру МВС України тощо.

Студентам потрібно знати основні положення законів, якими керуються працівники органів внутрішніх справ у своїй діяльності, зокрема Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 року.

Крім того, необхідно ознайомитися з наказами і інструкціями, які регламентують діяльність МВС і підпорядкованих йому органів на місцях.

Семінарське заняття – 1 година

Питання семінару

1. Органи внутрішніх справ, їх завдання та місце в системі правоохоронних органів.

2. Система органів внутрішніх справ.

3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, структура та повноваження.

4. Головні управління Міністерства внутрішніх справ в областях, АРК, містах Києві та Севастополі, їх структура, завдання і повноваження.

5. Органи внутрішніх справ у районах (містах), їх структура і повноваження.

6. Відділи (управління) Міністерства внутрішніх справ на транспорті.

7. Міліція: поняття, структура, повноваження.

7.1. Кримінальна міліція.

7.2. Міліція громадської безпеки.

7.3. Державна автомобільна інспекція.

7.4. Міліція охорони.

7.5. Місцева міліція.

8. Спеціальні підрозділи міліції.

9. Застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.10. Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ.

Контрольні запитання

1. На яких принципах здійснюється діяльність органів внутрішніх справ?

2. Що виступає правовою основою для діяльності органів внутрішніх справ?

3. Яка існує структура в міліції?

4. Які функції виконують підрозділи міліції?

5. Які засоби, що застосовуються працівниками міліції, відносяться до спеціальних?

6. В якому порядку застосовуються фізична сила, спеціальні засоби і зброя?

7. Які є правила вступу на службу до міліції та звільнення з неї?

8. Назвіть гарантії, що спрямовані на правовий і соціальний захист працівників міліції та членів їх сімей.


4571445095832588.html
4571505696642522.html
    PR.RU™