Суть і цілі товароруху

Система роздрібної торгівлі.

Система оптової торгівлі

Система товарного розподілу

Суть і цілі товароруху

Тема №7. Товарорух, система оптової та роздрібної торгівлі

Можна поліпшити оформлення товару, тобто його естетичні властивості. Так, поява на ринку нових тонізуючих напитків пояснюється швидше конкуренцією в межах певного стилю, зовнішнього вигляду, ніж якості чи функціональних характеристик. Підприємство часто змінює упаковку, . Модифікація ринку, товару, комплексу маркетингу щоб відрізнятьсь від інших на ринку. Разом з тим, конкуренція в стилі оформлення має ряд проблем. Важко передбачити, яким саме покупцям припаде до вподоби новий стиль, і підприємство ризикуючи втратити тих з них, які залишились вірні попередньому стилю.

Модифікація комплексу маркетингупередбачає залучення нових покупців, а також клієнтури конкурентів за рахунок таких заходів, як: зниження ціни на товар, розробка більш дійової реклами, застосування активних заходів з стимулювання збуту. Останнє передбачає матеріальне заохочення торгових агентів, надання торгових знижок, подарунки покупцям, призові конкурси, гарантування їх різноманітних послуг. Основою успішної діяльності на ринку є також ефективне використання збутової мережі з достатнім рекламним забезпеченням.

Рух товарів-це діяльність з планування і здійснення процесу переміщення сировини, матеріалів, готової продукції з місць надходження і виробництва до місць споживання з метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку. Елементами товароруху є транспортування, складування, підтримання товарно-матеріальних запасів, одержання і відвантаження товарів, упакування , адміністративні витрати, опрацювання замовлень. Найбільші частки у структурі витрат займають транспортування(46%) і складування (26%). Удосконалення системи руху товарів дає можливість запропонувати більш високий рівень обслуговування або знижені ціни, залучаючи цим додаткових покупців.Система руху товарів формують елементи зовнішнього і внутрішнього середовища. Зовнішнє середовище_йе фірми, які забезпечують перевезення товарів, посередники зі складськими приміщеннями, мережа збуту. До елементів внутрішнього середовища відносять: опрацювання замовлень покупців, контроль якості виробів, одержаних від постачальників і відправлених як запасні частини на склади підприємства-виробника; добір товарів на замовлення покупців і формування оптимальних з позицій транспортування партій; доставка товару згідно з вимогами транспортних служб; відвантаження і контроль за рухом вантажу.

Метою товароруху є забезпечення максимального сервісу для клієнтів з мінімальними витратами та розподіл продукції. Створення системи руху товарів необхідно розпочинати з вивчення попиту покупців і пропозицій конкурентів. Ефективність обслуговування покупців залежить від комплексу факторів:

Ø швидкість виконання замовлень і своєчасна доставка товарів;

Ø готовність постачальника забезпечити термінову доставку товару;

Ø забезпечення збереження товару при вантажно-розвантажувальних роботах;

Ø готовність постачальника прийняти товар назад з дефектами і замінити його якісним;

Ø готовність постачальника підтримувати товарі запаси на рівні, достатньому для повного задоволення потреб покупців;

Ø наявність послуг з установки, ремонту і поставки запасних частин;

Ø ціна обслуговування;

Постачальник повинен вивчити значення кожного з цих критеріїв для конкретного покупця. Рекомендовано розробляти стандарти товароруху, тобто чіткі і вимірювальні цілі, що вивчають рівень обслуговування замовника.

При розробці стандартів будь-яке підприємство повинне враховувати також стандарти конкурентів, щоб забезпечити покупцям принаймні той самий рівень обслуговування. Так, можуть бути встановлені такі системи руху товарів: протягом 7 днів виконувати близько 95% отриманих від дилерів заявок на поставку товарів; виконувати замовлення з точністю 99%.

Розробивши комплекс цілей руху товарів з позиції покупця, необхідно сформувати таку систему, яка забезпечить досягнення їх з мінімальними затратами. Головні рішення при розробці системи пов’язані з опрацюванням замовлень, створенням необхідних товарно-матеріальних запасів, складування, транспортування.

Рух товарів розпочинається з отримання замовлення від покупця. Відділ замовлень готує рахунки-фактури і розсилає їх різним підрозділам підприємства. Вироби, яких немає записують у заборгованість. Відвантажені товари супроводжують відвантажувальною та платіжною документацією. Даний цикл повинен бути зведений до мінімум за терміном.

Будь-якому підприємству доводиться зберігати товар до моменту його продажу. Це зумовлено тим, що цикли виробництва і споживання рідко збігаються один з одним. Підприємству необхідно вирішити питання про оптимальну кількість складів та їх розміщення. З однієї сторони, чим більше пунктів зберігання, ти швидше можна доставити їх покупцеві. Проте, з іншої сторони , при цьому зростають затрати. Отже приймаючи рішення про кількість складів, необхідно врахувати проблеми сервісу покупців та витрати на рух товарів.

Рішення щодо рівня товарних запасів включає розрахунок часу їх поповнення та визначення необхідності кількості товарів для підтримання цього рівня.


4571054007823949.html
4571119127306239.html
    PR.RU™