Експлуатація автоматизованих електроприводів

Характерним для експлуатації систем автоматизованого управлення електроприводами є те, що обслуговуючий їх виробничий персонал частково або повністю звільнений від ручних операцій.

В схемах управління автоматизованими електроприводами широко використовуються контактори, реле, опори, випрямлячі, тиристори, різного роду датчики і блокувальні пристрої. Велика кількість апаратів і приладів, що використовується в автоматизованих електроприводах, привело до створення спеціальних конструкцій – магнітних станцій, на яких розміщують вказані прилади і апарати.

Схеми автоматизованих електроприводів відрізняються від схем ручного управління більшою складністю. Тому електротехнічний персонал, що обслуговує автоматизовані системи, повинен мати значно більший об’єм знань, ніж цього потребується для обслуго - вування електроприводів з ручним керуванням.

Розповсюдженим апаратом в схемах автоматизованих електроприводів являється електромагнітний контактор, який вміщує в себе роз’ємні рухомі контакти. Важливою умовою, яка забезпечує нормальну роботу комутаційних апаратів з рухомими контактами, являється достатня величина натискання контактів і їх чистота. Нещільне замикання робочих контактів та їх забруднення приводять до перегріву контактів, що може при дуже сильних перегрівах здійснити приварювання їх один до одного. Нормальна величина натискання залежить від типу апарату і повинна відповідати заводським даним, які надаються в каталогах. Регулювати силу натискання контактів можна за допомогою натискної пружини в апаратах. При регулюванні натискання неможна розвивати в натискній пружині більшу пружність, тому що для її подолання потребується зусилля, на яке котушка електромагніта не розрахована.

Температуру нагріву контактів контролюють за допомогою термосвічок. До комплекту надається п’ять штук свічок, які відрізняються між собою температурою плавлення: 50 –55, 70 – 80, 90 – 100, 120 – 130, 150 – 160°С. Перевірку починають з використання свічки, яка має найбільш низьку температуру плавлення, а якщо вона плавиться, то переходять до наступної.В процесі експлуатації контакти поступово зношуються і їх товщина стає меншою. В конструкції контактної системи передбачена можливість підтримання необхідного натискання контактів при зменшенні їх товщини за рахунок провалу контакту. Допустимі величини провалу контактів приводяться в заводських інструкціях для кожного апарата. Коли величина провалу контактів стає менше допустимої, контакти вважаються зношеними і їх замінюють новими.

В процесі експлуатації контактори оглядають, очищають від пилу і бруду один раз в місяць і усувають виявлені несправності. Перед тім як приступить до огляду контактора, його відключають від мережі.

Контактні поверхні при необхідності зачищають за допомогою м’якої стальної або латунної щітки, після чого протирають серветкою, змоченою бензином або спиртом.

Контакти, які мають напайки з срібла, зачищати не можна, їх необхідно тільки протирати.

При обслуговуванні кнопкових станцій стежать за нормальною роботою контактів, а також за надійним приєднанням до затискачів зовнішніх проводив. Оглядають станції не менше одного разу в три місяці. При огляді кнопкову станцію очищають від пилу та бруду, а контактні поверхні зачищають стальною щіткою, після чого протирають бензи -ном або спиртом. У розмикальних контактів перевіряють величину провалів. При зношенні контактів більше ніж на 50% (по товщині) їх замінюють новими.

В процесі огляду апаратів перевіряють також роботу натискної пружини і хід рухомої частини. Апарат повинен легко і чітко включатися і виключатися.

При уходе за електромагнітними реле слідкують за тім, щоб вони були чистими і сухими, а кріпильні гвинти контактних з’єднань були затягнуті. Якщо на контактах осіла копіть, то її знімають, після чого контакти протирають чистою серветкою, змоченою бензином або спиртом.

Ящики опорів необхідно тримати в чистоті, контактні з’єднання підтримувати в хорошому стані. Ящики опорів очищують від пилу і бруду при знятій напрузі. Одночасно затягуванням з’єднань забезпечують достатній тиск між контактними поверхнями. При наявності іскріння або світіння контактні поверхні зачищають до блиску стальною щіткою або напилком. Окремі елементи опорів, що вийшли з ладу замінюють запасними. При роботі пластини не повинні нагріватися вище температури, що рекомендується заводом-виробником.

Догляд за окремими електричними апаратами командоконтролерів здійснюють відповідно діючим інструкціям по експлуатації цих апаратів. Профілактичні огляди і очистку командоконтролерів виконують в терміни, що встановлює головний енергетик, враховуючі умови їх експлуатації. При оглядах перевіряють, як затягнуті контакти, та при необхідності їх зачищають або замінюють. Неможна допускати тривалої роботи командо - контролера на проміжних положеннях, тому що опори в колі електродвигуна розраховані лише на короткочасну роботу при пуску.

Під час роботи магнітної станції не менше одного разу в місяць її оглядають при знятій напрузі на кабелі живлення. (Протягом першого місяця експлуатації такі огляди проводять щотижня.) Під час огляду звертають увагу на стан всій апаратури станції, надійність її закріплення на панелі, наявність і якість під’єднання заземлюючих провідників, а також очищають станцію від пилу і бруду, сторонні предмети, що знаходяться поблизу станції і всередині її, видаляють. Дверцята станції повинні щільно закриватися. При відключенні станції на деякий час її оглядають не менше одного разу на тиждень. Після огляду станції її перевіряють в роботі при відключеному електродвигуні. Заводи-виробники магнітних станцій управління автоматизованими електроприводами в своїх інструкціях, як правило, приводять перелік основних несправностей, які зустрічаються в роботі цих станцій, і дають рекомендації по їх усуненню.

Важливою умовою правильної експлуатації електронних приладів і ламп освітлення являється використання для їх живлення номінальної напруги, підвищення і пониження якої скорочує термін їх служби і приводить до виходу їх з ладу.


4568529801497946.html
4568609043915240.html
    PR.RU™